Idesako lurzatizaren erabilera aldaketari buruzko ekarpenak