Zerbitzu ekonomikoak

Xedea

Udalaren zergak, tasak eta prezio publikoak likidatzea eta kudeatzea, borondatezko bilketatik hasi eta betearazpen-aldiko bilketaraino, indarrean dagoen legeriaren arabera eta legez ezarritako prozeduraren arabera. Ermuko Udalaren finantza-baliabideak zaindu eta erabiltzea, aitortutako eskubideak kobratzea eta Ermuko Udalaren obligazioak ordaintzea, kutxa-batasunaren printzipioari men eginez. Kontabilitate-informazioa ematea, Gastuen Aurrekontuaren kontabilitate-kudeaketa, Sarreren Aurrekontuaren kontabilitate-kudeaketa eta Kontu Orokorraren eraketa.

Helburuak

  • Diru-bilketa maila hobetzea eta aurrez aurreko ordainketak ahal bezainbeste murriztea.
  • Aurrekontu-kudeaketa optimizatzea.
  • Obligazioak ordaintzeko behar den likidezia bermatzea.

Zerbitzuak

  • Erroldak, tasak, zergak eta prezio publikoak kudeatzea eta araztea.
  • Obligazioen ordainketa kudeatzea.
Imagen

 

Contacto

Albiste nabarmenak