Udal-gardentasuna

2023ko aurrekontuaren memoria
Ermuko udal plangintzako aholku batzordeak egindako ohiko bilkuraren akta. 2014ko ekainaren 19a
Ermuko udal plangintzako aholku batzordeak egindako ohiko bilkuraren akta. 2017ko ekainaren 22a
Herritarrenganako balioak
Mapa estrategikoa
Udal erakundeak
1. Eraskina: Ekonomi Jardueren gaineko Udal Zergaren Bide-mota Sailkapena.
Anexo 1: Clasificación viaria del Impuesto Municipal sobre Actividades Económicas
Archivo
1. Ordenantza Fiskala. Ondasun higiezinen gaineko zerga
10. Ordenantza Fiskala. Udal ezkutua erabiltzeagatiko tasa.
Ordenanza Fiscal nº 10. Tasa por Utilización del Escudo Municipal