Immigrazioa eta nazioarteko lankidetza

Misioa

 
Aniztasuna kudeatzeko politiken, giza kapitala indartzearen, kulturartekotasunaren eta aukera-berdintasunaren bidez gizarte-kohesioa indartzea, testuinguru kulturaniztun batean.
Ondasun eta zerbitzu publikoetarako sarbidea berdintasunez bermatzea, integrazio-politiken garapena erraztuko duten beharrezko tresnak jarriz, integrazioa elkar egokitzeko prozesu gisa ulertuta, herritar guztiei, etorkinei eta bertakoei zuzendutako esku-hartzeak eskatzen dituena. Ermuko Udalak giza garapenarekin, desberdintasunen murrizketarekin, pobreziarekin eta hegoaldeko herrien bizi-baldintzen hobekuntzarekin duen konpromisoari eustea.
 

Helburuak

 • Etorkinei harrera egitea erraztea.
 • Etorkinen integrazioa erraztea gizarteratze-eremu guztietan: prestakuntza, enplegua, hezkuntza, osasuna eta gizarte-harreman komunitarioak.
 • Estereotipo, zurrumurru eta jarrera xenofoboei aurre egiten dieten sentsibilizazio-dinamikak sortzea.
 • Behar bereziak dituzten hirugarren herrialdeetako biztanleen bizi-baldintzak hobetzen laguntzea, erakundeak indartuz eta toki-erakundeen eta xede-biztanleriaren gaitasunak hobetuz.

Zerbitzuak

 • Atzerritartasunaren arloko orientazio juridikoko zerbitzua. Atzerritartasunaren arloan orientazioa eta laguntza juridikoa ematea hala eskatzen duten pertsonei.
 • Atzerritartasun-eskubideei, -betebeharrei eta -arauei buruzko talde-informazio-saioak. Atzerritartasunari, tituluen homologazioari eta naziotasunerako sarbideari buruzko informazio espezializaturako sarbidea erraztea.
 • Online informazioko eta teletradukzioko zerbitzua. Atzerriko biztanleei eta udal-profesionalei hizkuntzen baliabideei eta interpretazioari buruzko informazioa eskuratzen laguntzea.

 

 • Kulturarteko Bitartekotzako Udal Zerbitzua. Udal zerbitzu bat eskaintzea kulturarteko bitartekaritzaren arloan.
 • "Hitz egin nirekin" Hizkuntza Boluntariotzako Programa. Hizkuntza programa antolatu eta koordinatzea. Hitz egin nirekin.
 • Enplegu- eta prestakuntza-estrategia: kolektibo kalteberak. Gizarte-arriskuan edo -kalteberatasunean dauden pertsonei lan-merkatuan sartzen laguntzea.
 • Emakumeak ahalduntzeko eta kultura-aniztasuneko programak. Emakume atzerritarrak ahalduntzeko programa antolatzea eta koordinatzea.

 

 • Arrazakeriaren aurkako astea. Arrazakeriaren aurkako astea antolatzea eta koordinatzea.
 • Umearen aurkako sentsibilizazio-plana. Umearen aurkako sentsibilizazio-plana antolatzea eta koordinatzea
 • Aniztasunaren Eskola. Aniztasunaren eskolaren proiektua antolatzea eta koordinatzea

 

 • Hegoaldeko herrialdeetan garapenerako nazioarteko lankidetza-proiektuetarako laguntzak. Hegoaldeko herrialdeetan garapenerako nazioarteko lankidetza-proiektuetarako laguntza-programa koordinatzea.
 • Larrialdi edo krisi luzeko proiektuetarako laguntzak. Larrialdi edo krisi luzeko proiektuetarako laguntza-programa koordinatzea.
 • Saharar herriari laguntzeko programa. Saharar herriari laguntzeko programa garatzeko hitzarmena kudeatzea. Harrera-etxebizitzaren kudeaketa.
 • Errefuxiatuei laguntzeko programa. Errefuxiatuei laguntzeko programaren jarraipena koordinatzea.

Albiste nabarmenak