Gizarte Zerbitzuak

Xedea

Ermuko Gizarte Zerbitzuen helburua herritarrei beren behar eta eskaerei arreta hurbila ematea da, edozein dela ere haien adierazpena, beren eskubideei buruzko informazioa emanez, eskubide horiek erabiltzeko moduari buruzko aholkularitza emanez eta premia eta eskaera horiek konpontzeko prozesuan lagunduz, komunitatearen ikuspegitik, harremanen, autonomia funtzionalaren eta bazterketa ekonomikoaren aurkako borrokaren esparruan.
Era berean, Udaleko Gizarte Zerbitzuak lankidetzan aritzen dira Osasun eta Hezkuntza arloan eskumena duten administrazioekin, lurraldeko gizarte-politikako sistema horiek Ermuko herritarrei eskaintzen dizkieten zerbitzuak osatu eta hobetzeko.

Helburuak

 • Herritar guztiei gizarte-eskubideak berdintasunez baliatzeko aukera ematea.
 • Autonomia pertsonala erraztea eta sustatzea, bizitza komunitarioaren alderdi guztietan, arreta berezia jarrita mendekotasuna duten edo mendekotasuna izateko arriskuan dauden pertsonen premietan.
 • Kalteberatasun-egoeran dauden pertsonak eta familiak gizarteratzen laguntzea, gizarte- eta enplegu-zerbitzuen, etxebizitza-zerbitzuen eta sistema judizialaren arteko lan koordinatuaren bidez.
 • Erabiltzaileei gaitasun (jarrerak, gaitasunak, ezagutzak, irizpideak, jarraibideak, trebetasunak) pertsonalak, familiakoak edo taldekoak eskuratzen eta garatzen laguntzea, haien garapen autonomoa, gizarteratzea eta familia- eta komunitate-ingurunean bizikidetza egokia ahalbidetzeko.
 • Erabiltzaileei laguntzea ohitura, jokabide, pertzepzio, sentimendu eta jarreren ordezkapenarekin laguntzea.
 • Zahartze aktiboa sustatzea, kolektibo hartzailearekin lankidetzan eta elkarrizketan arituz, aisialdiaren okupazio dibertsifikatuko jarduerak eta proposamenak egiteko, autonomia sustatzeko eta gizarte-isolamenduaren aurkako helburuekin bat etorriz.
 • Osasunaren eta adikzioen prebentzioaren arloan sentsibilizatzea.
   

Zerbitzuak

 • Gizarte-zerbitzuen unitatea
 • Adinekoentzako arreta. Adinekoentzako eguneko arreta-zerbitzua
 • Mendekotasuna dutenentzako arreta
 • Gizarteratzeko programak eta laguntza ekonomikoak
 • Familian Esku Hartzeko Plana
 • Erretiratuentzako zerbitzu-zentroa
 • Osasunaren babesa

informazio gehiagorako

Proiektuak eta planak

 • Adikzioen Tokiko Plana
 • Herritarrei zuzendutako informazio-kanpainak
 • GIzarte-zerbitzuen urteko memoria

 

Contacto

Albiste nabarmenak